Prečice

Sastanak sa ambasadorom Pakistana
Dec 11, 2012

Sastanak sa ambasadorom Pakistana

Delegacija Burč univerziteta posjetila ambasadu Republike Pakistana u Bosni i Hercegovini


11. decembra, prof. dr. Huseyin Padem, rektor i prorektor za naučnoistraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju v. prof. dr. Azamat Akbarov, posjetili su ambasadu Republike Pakistan.

Nj. E. . Syed Khalid Amir Yaffery je primio delegaciju i otvorio diskusiju o mogućem načinu promocije pakistanske kulture među studentima Burč univerziteta. Ambasador Yaffery je poudio da lično održi predavanje, kako bi studenti dobili informacije iz prve ruke.

Rektor Padem i prorektor Akbarov su se složili sa idejom, ističući da Burč univerzitet ima uspostavljenu saradnju sa univerzitetima iz Pakistana, u smislu razmjene studenata koja se se realizuje svake godine.

Gospoda su razgovarali o eventualnom otvaranju centra pakistanske culture na Univerzitetu, što bi uveliko uticalo na popularizaciju države Pakistan među studentima i svim stanovnicima Bosne i Hercegovine.

Ambasadorovo predavanje je zakazano za početak 2. semestra tekuće akademske godine.

 

Print: doc, pdf