Prečice

Održan čas na temu ‘’Metode istraživanja u nauci’’
Dec 28, 2012

Održan čas na temu ‘’Metode istraživanja u nauci’’

Istraživač Ratko Đokić sa Univerziteta u Sarajevu održao je predavanje za student posdiplomskog studija


27. decembra, u organizaciji Odjela za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju, održano je predavanje sa temom Metode istraživanja sa predavačem dr. Ratkom Đokićem, profesorom Odsjeka za psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu.

 

Prof. Đokić je detaljno objasnio metode istraživanja i sam tok procesa, gdje su prisutni imali priliku postavljati pitanja o implementaciji teorije učenja jezika.

 

Gdin Đokić je također govorio i o ciljevima naučnog istraživana, kao i o načinu odabira adekvatne metode za određeno istraživanje.

Prorektor v. prof. dr. Azamat Akbarov, je profesoru Đokiću uručio zahvalnicu u ime Univerziteta.

 

Print: doc, pdf