Prečice

Održana radionica ‘’Kreiranje efikasnog silabusa’’
Dec 20, 2012

Održana radionica ‘’Kreiranje efikasnog silabusa’’

Profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. Mirjana Mavrak, 20. decembra je održala radionicu za studente postdiplomskog studija.

 

U sklopu profesionalne nadgradnje u organizaciji Odjela za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju, upriličena je i ova radionica, gdje je profesorica Mavrak objasnila dijelove koji čine efikasan silabus.

 

Najbitnije za kavlitetan silabus jeste da je realan, u smislu ostvarivosti sa aspekta usvajanja znanja, te da je velika odgovornost na predavačima, koji moraju imati dobro isplanirana predavanja, naglasila je gđa Mavrak.

Nakon internaktivne diskusije i prilike da prisutni predavači razmjene iskustva, v. prof. dr. Melih Karakuzu, dekan Edukacijskog fakulteta, je uručio zahvalnicu uvaženoj gošći.

 

Print: doc, pdf