Prečice

Održano predavanje ‘’Lizing i prodaja’’
Dec 21, 2012

Održano predavanje ‘’Lizing i prodaja’’

Studentski klub BDC (Business Development Club) organizovao je predavanje za studente Ekonomskog fakulteta


21. decembra, na poziv BDC studentskog kluba Burč univerziteta, gdin Slobodan Vujić, direktor kompanije VB Leasing u Bosni i Hercegovini, održao je prezentaciju na pomenutu temu.

Ostatak teksta.

 

 Print: doc, pdf