Prečice

Javna rasprava: Budućnost visokoškolskog obrazovanja BiH
Dec 06, 2012

Javna rasprava: Budućnost visokoškolskog obrazovanja BiH

Domaći eksperti posjetili Burč univerzitet


06. decembra, doc. dr. Dino Mujkić, član Grupe za strateško planiranje razvoja obrazovanja u FBiH i prof. dr. Damir Marić član Tima za prevenciju korupcije u visokoškolskim institucijama, posjetili su Burč univerzitet.

Goste su primili gdin Esad Oruč, šef Pravne službe Burč unvierziteta, gdin Elvir Čolak, šef Kadrovske službe i v. prof. dr. Azamat Akbarov, prorektor za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju, koji je održao uvodni govor a diskusiji su prisustvovali i predstavnici Odjela za kvalitet, relevantni profesori i predstavnici Studentskog parlamenta.

Diskusija se odnosila na prikupljanje utisaka Burč univeziteta u sučekjavanju sa važećim zakonima i procedurama visokog obrazovanja u FBiH, te iznošenju prijedloga za unaprijeđenje istih.

Predstavnici Burč univerziteta su istakli poteškoće vezane za mobilnost stranih studenata i profesorskog kadra, koji bi željeli studirati ili raditi u BiH, kao i diskriminaciju privatnih univerziteta u procesu apliciranja na naučnoistraživačke projekte, finansirane od strane države.

Finali izvještaj ekspertne grupe biće predat Ministarstvu, nakon posjete ostalim visokoškolskim institucijama.

 

Print: doc, pdf