Prečice

Mar 02, 2012

Umjetnička izložba sa razlogom

Internacionalni Burč univerzitet organizovao je umjetničku izložbu povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine


Rektor Univerziteta prof. dr. Hüseyin Padem zajedno sa doc. dr. Şemsettin Ziya Dağlı i doc. dr. Mehmet Ali Eroğlu-om, predavačima na radionici, otvorli su izložbu presijecanjem crvene vrpce u Burch Divanu.

Umjetnička izložba bio je jedinstven način obilježavanja i isticanja važnosti praznika za kao što je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Izloženi radovi su bili djela ranije najavljene i održane radionice, koja je održana na Univerzitetu 28. februara. Svi učesnici dali su svoj doprinos izrazom osjećanja kroz tehnike orijentalne umjetnosti i stvorili djela važna za Univerzitet, Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, kao što je panorama grada sa sebiljom.

Još jednom, Internacionalni Burč univerzitet se zahvaljuje svima koji su doprinijeli realizaciji radionice i izložb, te obećava nastavak sa aktivnostima koje će obogatiti društveni život u kampusu.

 

Print: doc, pdf