Prečice

Svečano otvoren SASE kabinet na našem univerzitetu
Mar 04, 2013

Svečano otvoren SASE kabinet na našem univerzitetu

Memorandum o saradnji potpisan sa Sarajevskom berzom (SASE) dobio je potvrdu u vidu moderno opremljenog kabineta gdje će se studenti obrazovati u skladu sa potrebama tržišta


28 februara na Ekonomskom fakultetu Internacionalnog Burč univerziteta, u prisustvu brojnih zvanica, otvoren je SASE kabinet, koji će studentima omogućiti stručno obrazovanje iz oblasti tržišta, kapitala i novca. Rektor, prof. dr. Hüseyin Padem, dr. Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze (SASE) i prof.dr. Ali Göksu, dekan Ekonomskog fakulteta, presijecanjem crvene vrpce ozvaničili su završetak uređenja i predaju na korištenje ovog kabineta.


Rektor, prof. dr. Hüseyin Padem izrazio je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i zahvalio se Sarajevskoj berzi, ističući da se kvalitet obrazovanja u svijetu povećava a jedan od najbitnijih aspekata i jeste praktična nastava. S tim u vezi kabinet i oprema će imati veliku ulogu u ostvarenju zacrtanog cilja, a to je uporedna teoretska i praktična edukacija studenata i nastavnog kadra.

Direktor, dr. Tarik Kurbegović ovom prilikom istakao je zadovoljstvo primjenom potpisanog Memoranduma o saradnji i konkretnim projektom. Govoreći o kabinetu, istakao je da je ovo jedinstven prostor u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju praktični dio nastave, i da će student imati priliku steći korisna znanja kroz sa Fakultetom zajednički osmišljen izborni predmet “Tržište kapitala”, koji će biti dio redovnog nastavnog plana i programa.


Na kraju ceremonije uručena je zahvalnica Sarajevskoj berzi i direktoru dr. Tariku Kurbegoviću za doprinos razvoju obrazovanja i saradnju.

 

Print: doc, pdf