Prečice

Održana konstituirajuća sjednica Centra za društvena istraživanja
Apr 18, 2013

Održana konstituirajuća sjednica Centra za društvena istraživanja

Dana 17.04.2013. godine u prostorijama Internacionalnog Burč univerziteta održana je konstituirajuća sjednica Naučnog savjeta Centra za društvena istraživanja-Odjel za pravna istraživanja.


Centar za društvena istraživanja je organizaciona jedinica Internacionalnog Burč univerziteta, osnovana početkom 2013. godine sa osnovnim ciljem pružanja podrške naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka.

Osnovna ideja Centra je da nezavisnim i objektivnim istraživanjima i analizama u oblasti društvenih nauka, stručnoj, naučnoj i široj javnosti pruži uvid u suštinu određenog problema, njegovog nastanka i razvoja, ukaže na posljedice istog, te u konačnici ponudi prijedlog za njegovo rješenje. Pored navedenog, težnje Centra su usmjerene ka afirmisanju u mjesto sastajanja i saradnje naučnih radnika Bosne i Hercegovine i regiona.

Naučni savjet Odjela za pravna istraživanja čine emanentni profesori pet pravnih fakulteta, i to: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, te profesori Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, kao i određen broj nosilaca pravosudnih funkcija.

Jedinstvenost skupa se ogleda u tome što isti predstavlja rijedak slučaj saradnje velikog broja akademskih institucija u Bosni Hercegovini, a u oblasti pravnih nauka jedini je takav u posljednjih 20tak godina.

Na sastanku su predstavljeni i razvojni pravci Centra, kao i nacrt programa rada za 2013. godinu.
Također, najavljena je i uspostava formalne saradnje sa navedenim institucijama, pokretanje naučnog časopisa, kao i organizacija nekoliko zajedničkih naučnih konferencija.

 

Print: doc, pdf