Prečice

Posjeta delegacije Hacettepe univerziteta
May 23, 2013

Posjeta delegacije Hacettepe univerziteta

Rektori univerziteta Hacettepe i Burch razgovarali o unapređenju ranije potpisanog memoranduma o saradnji.


22. maja delegacija od pet članova na čelu rektorom Univerziteta Hacettepe, prof.dr. Muratom Tuncerom posjetila je naš univerzitet. Ova posjeta iskorištena je za konstruktivnu raspravu o unapređenju aktivnosti planiranih memorandumom o saradnji, koji je potpisan je 27. juna 2012. godine.

Razgovor dva rektora bio je usmjeren na teme kao što su studentska i razmjena akademskog osoblja, ljetni kamp programi za strane studente na Hacettepe univerzitetu, kao i prilika za naše studente za radnu praksu u Teknokentu (Technopolis) u Turskoj.