Prečice

Kompjuterski klub održao sastanak
Oct 29, 2013

Kompjuterski klub održao sastanak

U organizaciji Odsjeka za informacijske tehnologije 29 oktobra u sali za konferencije održan je sastanak velikog broja studenata ovog odsjeka sa predstavnikom kompanije Infobip, Namika Nuhanovića i zamjenikom šefa Odsjeka, doc.dr. Elmedinom Selmanovićem. Povod za okupljanje bio je zajednički dogovor o ustroju i aktivnostima Kompjuterskog kluba na Burč univerzitetu.

Iskusni softverski programer i tim lider u Infobip-u Namik Nuhanović , obratio se studentima prikupljajući njihove ideje i želje za stručnim usavršavanjem na određenim poljima te zajedničkim aktivnostima kojima će se baviti u Kompjuterskom klubu tokom godine. Nuhanović je istakao da je će pružiti podršku svim studentima da otkriju svoje potencijale, a zatim ih i razvijaju kako bi nakon diplomiranja bili traženi na tržištu rada. Istakao je da će mentorskim pristupom pružiti priliku svim zainteresovanim da razviju svoje talente, ali i steknu praktično znanje, te možda i dobiju priliku za studentsku praksu.

Sastanak je nastavljen kroz interakciju i konkretne prijedloge studenata, a dogovoren je i termin narednog radnog susreta kada će se početi sa realizacijom aktivnosti.