Prečice

Zaključen sporazum Centra za društena istraživanja sa Pravnim fakultetom
Nov 05, 2013

Zaključen sporazum Centra za društena istraživanja sa Pravnim fakultetom

Predstavnici Pravnog fakultet Univerziteta u Sarajevu boravili danas na Burč univerzitetu


Delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u sastavu prof. dr. Borislav Petrović, dekan, prof.dr. Meliha Povlakić, prodekan za međunarodnu saradju i Aida Gotovuša, sekretar fakulteta posjetili su Internacionalni Burč univerzitet danas s ciljem potpisivanja sporazuma o saradnji sa Centrom za društvena istraživanja, koji djeluje u okviru Univerziteta, a što je rezultat ranije ostvarene saradnje sa direktorom Centra, mr.sci. Esadom Oručom.

Delegaciju je primio i rektor univerziteta, prof. dr. Mehmet Uzunoğlu, koji je tom prilikom naglasio značaj saradnje sa jednom takvom institucijom koja ima ugled i dugogodišnje iskustvo u temama kojima se Centar bavi. Dekan Petrović također je iskazao zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom i obećao da će se aktivno uključiti u realizaciju budućih projekata.

Potpisanim sporazumom predviđena je zajednička organizacija naučnih i stručnih skupova u cilju unapređenja nauke i prakse, zajedničko učešće na lokalnim, regionalnim i evropskim projektima, objavljivanje naučnih i stručnih radova u publikacijama koje izdaju potpisnici, kao i korištenje bibliotečkih resursa, te drugi korisni oblici saradnje.