Prečice

Realizovana konferencija “"Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama evropske unije"
Dec 10, 2013

Realizovana konferencija “"Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama evropske unije"

Konferencija je plod saradnje Centra za društvena istraživanja našeg univerziteta i Pravnog fakulteta u Zenici


6 decembra 2013 godine u Hotelu Dubrovnik u Zenici održana je naučna konferencija na temu “"Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama evropske unije" u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta.

U svečanom dijelu konferencije prisutnima su se obratili:

- Prof. dr. Halid Kurtović, dekan Pravnog fakulteta u Zenici
- Prof. dr. Safet Brdarević, Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici
- Prof.dr. Mehmet Uzunoğlu, rektor Internacionalnog Burč univerziteta
- gdin. Esad Oruč, direktor Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta
- Maid Pračić, sekretar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Namjera organizatora bila je da razmotri sveukupne pravne tradicije Bosne i Hercegovine u svjetlu prilagođavanja pravnim tečevinama Evropske unije, što je zajednički i proklamovani budući cilj svih zemalja u regiji. Predsjednik Organizacionog odbora doc.dr. Dževad Drino kazao je kako se organizacija ovakvih i sličnih naučno-stručnih konferencija može posmatrati kao svojevrsna priprema za procese koji slijede kada se govori o putu koji Bosna i Hercegovina mora preći u procesu evropskih integracija.

Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, na skupu su učestvovali I predstavnici Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije, te predstavnici pravosudnih institucija.