Prečice

Održana konferencija “Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: ”Koliko daleko možemo ići?“
Dec 16, 2013

Održana konferencija “Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: ”Koliko daleko možemo ići?“

Centar za društvena istraživanja u saradnji sa Pravnim fakultetom u Tuzli uspješno realizovao međunarodnu naučnu konferenciju


U tuzlanskom Hotelu Tuzla je 13 i 14 decembra održana međunarodna naučna konferencija “Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: ”Koliko daleko možemo ići?“, kao rezultat saradnje Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, I uz podršku Fatih univerziteta.

Na svečanom otvorenju konferencije prisutnima su se obratili:

- prof. dr. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta u Tuzli
- mr.sci. Esad Oruč, direktor Centra za društvena istraživanja
- prof. dr. Yusuf Buyukay, predstavnik Fatih univerziteta
- gdin. Alen Taletović, minister Pravosuđa u Vladi Tuzlanskog kantona
- prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli

Organizacijom ovog skupa dvije institucije su imale za cilj da sa pravnog aspekta razmotre postojeća rješenja u pravnom okviru BiH i da se u skladu sa svojom užom tematskom orijentacijom osvrnu na odgovarajuća rješenja koja bi mogla dovesti do konsekventne provedbe evropskih strandarda u pravnom sistemu BiH, kako u području javnog, tako I na polju privatnopravnih odnosa.

Zaključak konferencije bio je da su u radnom dijelu dvodnevne konferencije izložene teme sa mnogo znanstvenih činjenica koje mogu biti vodilja za rješavanje problema u okviru postrojećih pravnih ovira u BiH i tako doprinijeti rješavanju prepreka za razvoj zemlje i unaprjeđenje procesa pristupanja euroatlantskim integracijama. Akademski krugovi na taj način doprinijeli su osvjetljavanju gorućih problema u zemlji i dali svoje stručne analize kako bi se unrzao process reformi.

Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, na skupu su učestvovali i predstavnici Makedonije, Turske, kao i predstavnici vlasti, pravosudnih institucija, advokatskih kancelarija te studenti. Zaključeno je da će se nastaviti da organizacijom naučnih skupova koji nude rješenja za konkretne i aktuelne problem u zemlji.