Prečice

Druga radionica pisanja životopisa i motivacijskog pisma
Dec 24, 2014

Druga radionica pisanja životopisa i motivacijskog pisma

Radionica je održana na engleskom jeziku.


Studentski savjetnik, Aleksandra Popović, iz Američkog vijeća za međunarodno obrazovanje, i Kemal Benk, Koordinator za karijere i alumni na Burč univerzitetu održali su radionicu „Pisanje životopisa i motivacijskog pisma“ 23. decembra 2014. godine.

Radionica je obuhvatala teorijski i praktični dio pripremanja životopisa i motivacijskog pisma za željene poslove. Studenti su imali priliku diskutuju o trenutno otvorenim radnim mjestima u realnom sektoru, te da pripreme odgovarajuće dokumente za prijavu za posao. Ova radionica održana je na engleskom jeziku, dok je sedmicu prije toga radionica na istu temu održana na turskom jeziku, prvenstveno za studente Odsjeka za orijentalnu filologiju, ali i sve druge sa tog govornog područja.