Prečice

Održan seminar na temu "Aktuelne teme privatnog prava u BiH"
Nov 28, 2014

Održan seminar na temu "Aktuelne teme privatnog prava u BiH"

Centar za društvena istraživanja pri Internacionalnom Burč univerzitetu organizovao je stručni seminar na temu „Aktuelne teme privatnog prava u BiH', koji je održan 27. novembra u prostorijama univerziteta sa predavačima prof. dr. Melihom Povlakić i prof. dr. Abedinom Bikićem. Cilj seminara bio je doprinijeti stručnoj edukaciji pravnika zaposlenih u različitim institucijama pravnog sistema.


Na seminaru su učestvovali pravnici, državni službenici, uposlenici banki  te pravni praktičari kojima je prof. dr. Meliha Povlakić u prvom dijelu seminara izložila aktuelna pitanja stvarno-pravnog osiguranja kredita. Ovdje se radilo o osvrtu na nova zakonska rješenja i sudsku i notarsku praksu u pogledu hipotekarnog osiguranja, a bilo je riječi i o aktuelnim problemima zalaganja pokretnih stvari i prava, kao i o potrošačkim kreditima i zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Prof. dr. Abedin Bikić govorio je o aktuelnim teoretskim i praktičnim problemima kod ličnih sredstava obezbjeđenja, ugovoru o jemstvu, ugovornoj kazni, odustanici te pravu zadržavanja kao sredstvu pritiska na dužnika.

Nakon završenih izlaganja uslijedila je veoma konstruktivna diskusija, a svim učesnicima dodijeljen je i certifikat o učešću.