Prečice

Prezentacija programa Erasmus+
Dec 24, 2014

Prezentacija programa Erasmus+

Direktor nacionalnog Erasmus + ureda u BiH, Suad Muhibić održao je prezentaciju za studente i univerzitetsko osoblje.


Erasmus+ je novi program EU za obrazovanje, stručno usavršavanje, mlade i sport koji je zamijenio sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program saradnje sa industrijaliziranim zemljama. Erasmus+ program će trajati od 2014. do 2020. godine.


Internacionalni Burč univerzitet nalazi se u grupi visokoškolskih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji: skupina zemalja Zapadnog Balkana, zajedno sa Albanijom, Kosovom, Crnom Gorom i Srbijom.

U novom Erasmus+ programu dostupne su sljedeće akcije:

1. Ključna akcija 1: zajednički magistarski programi, koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija (odgovara bivšem Erasmus Mundus programu, aktivnost 1);

2. Ključna akcija 1: međunarodna kreditna mobilnost (odgovara bivšem Erasmus Mundus programu, aktivnost 2): podnosioci prijava iz kategorije programskih zemalja (Programme countries). U ovu kategoriju spada 28 EU zemalja + Makedonija, Turska, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška i Island. Institucije iz BiH mogu biti partner u projektnom konzorciju;

3. Ključna akcija 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju,institucije iz BiH mogu biti podnosilac prijave ili partner u projektnom konzorciju (odgovara bivšem Tempus programu);

4. Ključna akcija 2: savezi znanja, koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija, s ograničenim budžetom ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu;

5. Ključna akcija 2: savezi sektorskih vještina, koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu;

6. Ključna akcija 2: strateška partnerstva, koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu;

7. Ključna aktivnost 3: Jean Monnet, projekti visokoškolskih institucija i organizacija u oblasti evropskih studija. Institucije iz BiH mogu biti podnosilac prijave ili partner u projektnom konzorciju..

Više informacija može se dobiti od koordinatora Ureda za međunarodnu saradnju na Burč univerzitetu.