Prečice

Prof. dr. Merima Osmankadić održala seminar
Dec 09, 2014

Prof. dr. Merima Osmankadić održala seminar

9. decembra 2014. godine, šef Odsjeka za engleski jezik Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Merima Osmankadić je održala seminar za studente na temu „Zašto je analiza diskursa važna – uvod u osnovne koncepte analize diskursa“.


Tokom seminara profesorica Osmankadić je pričala o analizi diskursa kao interdisciplinarnom dijelu lingvistike, ali i o četiri glavne pretpostavke jezika. Također je bilo govora o formalnom, funkcionalnom i socijalnom pristupu diskursu, kao i o jeziku i socijalnom identitetu.

Poslije primjera, čija obrada je zahtijevala interakciju sa studentima, zaključak je da je značenje najvažnije kada je u pitanju jezik. Dekan Odsjeka za anglistiku na Burč univerzitetu, v. prof. dr. Azamat Akbarov, u znak zahvale na kraju seminara dodijelio je zahvalnicu prof. dr. Osmankadić.