Prečice

Radionica na temu „Aktivni i produktivni studenti“
Dec 03, 2014

Radionica na temu „Aktivni i produktivni studenti“

27. novembra 2014. godine, Internacionalni Burč univerzitet je bio domaćin interaktivnoj radionici na temu „Aktivni i produktivni studenti“, kojoj su prisustvovali studenti sa različitih odsjeka i razgovarali o problemu studentskog smještaja.


Realizacija ove radionice je označila početak saradnje Internacionalnog Burč univerziteta sa Centrom za podršku organizacijama (CENSOR) na projektu unapređenja uslova stanovanja u Bosni (HOLICOB).

Cilj projekta je doprinijeti dugoročnoj aktivnosti kada su u pitanju uvjeti stanovanja i smještaja za ljude u Tuzli i Sarajevu, dati nove perspektive na ove teme koristeći sposobnosti CSO-a i pružiti čvrst doprinos debati i podstaći mlade na proaktivnost u ovom procesu. Za naredni period planirana je realizacija drugih zajedničkih aktivnosti.