Prečice

Sarajevo domaćin Svjetskog lingvističkog kongresa AILA 2020
Nov 28, 2014

Sarajevo domaćin Svjetskog lingvističkog kongresa AILA 2020

Trideset godina nakon što je bilo domaćin najvećem sportskom događaju Sarajevo je izabrano za domaćina velikog lingvističkog okupljanja.


U Izvršnom odboru međunarodne organizacije za primijenjenu lingvistiku (AILA EBIC) izrazili su zadovoljstvo kandidaturom i potencijalom Sarajeva, koje je nakon dugog izbornog procesa, izabrano za domaćina Svjetskog kongresa za primijenjenu lingvistiku, AILA 2020 (Association International de Linguistique Appliquée).

Kandidatura Sarajeva za domaćina Svjetskog kongresa za primijenjenu lingvistiku, AILA u 2020. godini bila je u konkurenciji sa 10 različitih gradova, međutim bogatstvo jezičke historije u ovom području, kao i uspješna realizacija saradnje između univerziteta i obrazovnih institucija u regiji i šire, presudila je u korist Sarajeva kao savršenog domaćina za AILA 2020.
Asocijacija za primijenjenu lingvistiku (AALBiH) i Burč univerzitet, uz podršku Univerziteta u Sarajevu, Zenici, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli, Zagrebu, Kopru, te Federalnog ministarstva za obrazovanje, kao i uz regionalne potporu Asocijacija za primijenjenu lingvistiku u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, spremni su preuzeti odgovornost za organizaciju Svjetskog kongresa.

Informaciju o odabiru Sarajeva saopćio je dekan Edukacijskog fakulteta na Internacionalnom Burč univerzitetu, dr. Azamat Akbarov, koji se krajem novembra na AILA kongresu 2014 u Australiji susreo sa predsjednicima Međunarodne asocijacije za primijenjenu lingvistiku (AILA) i Australske asocijacije za primijenjenu lingvistiku (ALAA) te razgovarao o detaljima organizacije.

Ovim izborom Sarajevo će postati prvi grad istočne Evrope koji će ugostiti kongres od svojih početaka 1964. godine. Izvršni odbor AILA-e izrazio je oduševljenje izborom, navodeći da su bili impresionirani izraženom saradnjom i jedinstvom koje je Internacionalni Burč univerzitet predstavio.

Svjetski kongres je najveći događaj u području primijenjene lingvistike, koji organizuje Međunarodna asocijacija za primijenjenu lingvistiku, a održava se svake treće godine u različitim zemljama širom svijeta. Kongres okuplja više od 4000 učesnika koji raspravljaju o svim ključnim pitanjima u području učenja i podučavanja jezika. O obimu događaja govori i činjenica da se domaćini biraju šest godina unaprijed. Nakon kongresa iz 2011. godine održanog u Kini, za 2014. godinu domaćin je bila Australija, a naredno okupljanje zakazano je za 2017. godinu u Brazilu.