Prečice

Seminar "Dinamika regenerativne arhitekture"
Dec 29, 2014

Seminar "Dinamika regenerativne arhitekture"

Seminar na temu „Dinamika regenerativne arhitekture“ na našem univerzitetu 25. decembra 2014. godine održala je prof. dr. Elma Durmišević sa holandskog Univerziteta Twente je.


Cilj predavanja bio je da se publika bolje upozna i shvati ozbiljnost trenutne situacije vezane za teme korištenje materijala u građevinarstvu, ohrabri studente na razmišljanje o efektu zgrada prije njihove izgradnje, za vrijeme korištenja i nakon zastarijevanja, kao i i da ih postakne da što je moguće više koriste materijale koji se mogu reciklirati i one koji imaju višekratnu upotrebu.

Učesnici seminara bili su studenati arhitekture, profesori i asistenti, koji su se pridružili diskusiju nakon prezentacije o svijesti ili nepoznavanju ove teme kod arhitekata. Predavanje je bilo vrlo uspješna i rezultirala je povećanjem znanja i obogaćivanjem mladih budućih arhitekata.