Prečice

Seminar "Klimatske promjene: globalni i lokalni izazovi 21. Stoljeća"
Dec 19, 2014

Seminar "Klimatske promjene: globalni i lokalni izazovi 21. Stoljeća"

Nastavlja se saradnja sa Američkim univerzitetom u BiH.


Profesor Laurent Mesbah sa Američkog univerziteta BiH održao je 16 decembra seminar „Klimatske promjene: globalni i lokalni izazovi 21. stoljeća“ za studente svih ciklusa na Odsjeku za arhitekturu. U prvom dijelu prezentovane su osnovne informacije o klimatskim promjenama, dok drugi dio bio rezervisan za raspravu studenata na temu „šta se može uraditi u BiH kako bi se spriječile nagle klimatske promjene?“ Zaključak je da malim promjenama u „mikro-svijetu“ možemo uticati na cijeli svijet.

Važno je napomenuti da je prošle sedmice održanog predavanja profesorice sa Burch univeriteta Sanele Klarić na Američkom univerzitetu u BiH, i da će obje strane raditi na daljem unapređenju saradnje.