Prečice

BBC: „Poslovna analitika u kontekstu podrške poslovnom odlučivanju i osnove nauke o podacima“
Nov 09, 2015

BBC: „Poslovna analitika u kontekstu podrške poslovnom odlučivanju i osnove nauke o podacima“

Dana 6.11. na BURCH univerzitetu u organizaciji BURCH Biznis Centra (BBC) s početkom u 10h održan je seminar pod nazivom „Poslovna analitika u kontekstu podrške poslovnom odlučivanju i osnove nauke o podacima“.


Cilj seminara je naći informaciju koja može korisno utjecati na razvoj poslovanja iz velike količine struktuiranih i nestruktuiranih podataka koje u savremenom upravljanju daju izuzetnu konkurentsku prednost. Predavač Mr. Sci. Zana Pekmez govorila je o temama: Šta je poslovna analitika?  Šta su to podaci (Data, Big Data) i šta podrazumijeva nauka o podacima (Data Science)?  Vrste i obim poslovne analitike.  Rješevanja problema i donošenje odluka na bazi podataka (alati).  Zašto i kako se poslovna analitika i podaci koriste u savremenom poslovanju? Osim toga učesnicima je pružena mogućnost metoda i načinima rada: Aktivna participacija učesnika u vidu diskusije i vježbi  Interaktivna komunikacija,   Power point prezentacija,  Konkretni primjeri iz prakse.

Zana Pekmez trenutno obnaša funkciju člana uprave Privredne Banke Sarajevo dd Sarajevo i aktivni je predavač na BURCH  univerzitetu. Trenutni interesi njenog akademskog istraživanja su: Poslovna analitika, Big Data, opisni i prediktivni modeli u kontekstu strateškog planiranja i upravljanja informacionim sistemima (Enterprise Information Management (EIM), energy economics.

Naredni seminar BBC  pod nazivom „Upravljanje radnim učinkom“ planiran je za   13.11.2015.godine na kojem će predavati Mr. Sci. Suzana Tihi Babić.