Prečice

BESPLATNA škola engleskog i turskog jezika na Univerzitetu BURCH
Aug 17, 2015

BESPLATNA škola engleskog i turskog jezika na Univerzitetu BURCH

Besplatni kursevi engleskog i turskog jezika danas su službeno započeli s radom kao dio škole jezika na BURCH Univerzitetu.


Dr. Sait Dinc, koordinator kurseva nam je rekao da kursu  engleskog jezika   mogu prisustvovati samo studenti BURCH  univerziteta. Dakle, kurs engleskog jezika namijenjen je našim studentima koji do sada nisu usavršili svoje vještine u govru i pisanju ovog jezičkog područja.

  Što se tiče škole za  turski jezik, istom mogu pristupiti svi zainteresirani koji žele da steknu znanja i vještine iz oblasti turkologija.  

Cilj oba kursa je da učenici unaprijede  svoja  znanja  stranih jezika koji će im služiti kako u toku njihovog obrazovanja tako i u skorijoj budućnosti, na nekoj poslovnoj poziciji ili pozivu koji budu birali.

Kurs traje do 30. Septembra