Prečice

Building Information Modeling seminar
Apr 09, 2015

Building Information Modeling seminar

U srijeda, 8 April, 2015, gost predavač Lejla Odobašić održat će seminar o Building Information Modeling (BMI) softver za studente Odsjeka za arhitekturu i stručnjaka iz ove oblasti


Lejla Odobašić, arhitekta trenutno živi i radi u Kanadi, posjetit će Internacionalni Burč Univerzitet gdje će se upoznati sa praksom i radom Odsjeka za arhitekturu. Ova posjeta  također će biti korisna i za predstavljanje  BIM softvera i njegove prednosti kako za studente tako i za nastavni kadar.  

Predavanje će biti usmjereno na prednosti korištenja BIM-a  nad konvencionalnim softver dizajnom kao i povećanim mogućnostima za softwer ponudama. Nakon predavanja održat će se interaktivna rasprava gostujućih i domaćih IT stručnjaka koja će svakako doprinjeti razmjeni iskustava i sticanju novih znanja iz te oblasti. Događaj je zaključen prednostima i nedostacima BIM-a i konvencionalnog softwer dizajna percipirajući iz uglova studenata, profesora i profesionalaca iz svijeta arhitekture.