Prečice

BURCH Studenti će nastaviti studije u inostranstvu kao dio programa Erasmus+
Jul 21, 2015

BURCH Studenti će nastaviti studije u inostranstvu kao dio programa Erasmus+

Zahvaljujući programu Erasmus + razmjeni studenata , Anes Prole će nastaviti svoju akademsku staza na prestižnom Vrije univerzitetu u Briselu.


Anes će u zimskom semestru  na ovom Univerzitetu,  u akademskoj 2015/16, imati priliku da poboljša svoje znanje iz oblasti ekonomije. Prole  će biti student    Fakulteta  za ekonomiju i društvene znanosti na Vrije univerzitetu.

 Vrije Univerzitet u Briselu je izdanak francuskog govornog područja Universite Libre de Bruxelles (ULB) koji je osnovan 1834. od strane Brisela pravnik s flamanskom porekla, Pierre-Theodore Verhaegen. On je želio da uspostavi univerzitet koji će biti nezavisni od države i crkve i gdje će vladati akademska sloboda.  Sa aktom od 28. maja 1970. godine,  Vrije Universiteit Brussel i Universite Libre de Bruxelles službeno se dijeli na dva odvojena  pravna, administrativna i naučna entiteta.