Prečice

BURCH Univerzitet domaćin Međunarodnoj stručnoj konferenciji
Dec 16, 2015

BURCH Univerzitet domaćin Međunarodnoj stručnoj konferenciji

Danas, 16. decembra 2015. godine, BURCH Univerzitet bio je domaćin Međunarodnoj stručnoj konferenciji na temu “Usklađivanje zakonodavstva sa ACQUIS-em” sa više od 100 učesnika kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz susjedne Hrvatske.


Konferenciju je organizovao Centar za društvena istraživanja u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Konferenciju su činila  tri panela: Sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštita zdravlja bilja u kontekstu pristupa Evropskoj uniji, Pravda, sloboda isigurnost u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji i Harmonizacija pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača sa posebnim osvrtom na korisnike finansijskih usluga.

Najistaknutiji stručnjaci iz pomenutih  oblasti, kao što su Prof. dr. Meliha Povlakić i gđa. Tatjana Josipović su prisustvovali ovoj konferenciji te izlagali svoje ideje i znanje ostalim učesnicima.

Svi radovi koji su bili blagovremeno dostavljeni će biti objavljeni u Zborniku radova.