Prečice

Dan karijere 2015
May 13, 2015

Dan karijere 2015

Dana 13. maj 2015 „Career Day 2015“ održan je na Burč Univerzitetu. Dan karijere je manifestacija domaćih i stranih kompanija koje iz različitih sektora predstave, dijeliti informacije i materijal svoje firme nakon čega se olakša mogućnost saradnje ili komunikacije s drugim kompanijama, predstavnicima ali i studentima


Danas je otvoren ovogodišnji događaj sa govorom rektora, prof dr Mehmet Uzunoğlu, koji je pozdravio publiku i prezentovao  Dan karijera kao "mjesto za predstavljanje nekih od najperspektivnijih firmi u Bosni i Hercegovini, a njihov meeting point sa studentima koji imaju znanja i energije da doprinesu njihovom uspjehu. On je dodao  da  ova veza ima potencijal da rezultira stvaranje nove  ponude i potražnje na tržištu rada, kao win-win situacija. "

 

Kasnije, dr Nedim Čelebić, direktor Burč Biznis Centra  (BBC), također se obratili predstavnicima  sadašnjeg društvo i studentima  naglašavajući važnost sudjelovanja studenata na takvim događajima  i njihovo uključivanje u prakse, kao i umrežavanje  društava u okviru BBC.

 

Nakon svečanog otvaranja, predstavnici Boljiposao.com posao lov kompanija ponudili su radionice i razgovor za posao simulacija za studente i sve zainteresovane.

Organizatori su izrazili svoju zahvalnost učesnicima, a naročito kompanijama koje su uložile velike napore za prezentaciju svoje kompanije.