Prečice

INFIMA Kamp za matematičare i fizičare iz cijele Bosne i Hercegovine
Aug 25, 2015

INFIMA Kamp za matematičare i fizičare iz cijele Bosne i Hercegovine

BURCH univerzitet i ove godine domaćin Kampa


Kao i svake godine, BURCH univerzitet domaćin je INFIMA Kampu  koji  okuplja sve nadarene učenike iz oblasti: matematike i fizike te ih  priprema  za predstojeća takmičenja.  Ove godine na  edukativni Kamp prijavilo se 140 srednjoškolaca iz cijele BiH. Tako imamo učenike koji dolaze iz Zenice, Tuzle, Bihaća, Banja Luke, Bijeljine, Prijedora ali i predstavnike Bosna Seme- Obrazovne institucije.

Učenici će znanja i iskustva  usavršiti zahvaljujući mladim, prethodno nagrađivanim  predavačima koji su se odavno dokazali i pokazali na ovom polju znanja. Tri predavača mlade talente, podijelit će u grupe te u periodu od 23. do 27. augusta praktično i teoretski podučiti  vještinama koje sami posjeduju.  Pripremna nastava odvija se u svrhu usavršavanja  znanja za predstojeća  takmičenja iz ovih oblasti.

Učenicima unutar Kampa, osim ponuđenog znanja  pružene su mogućnosti noćenja, hrane ali i druženja i upoznavanja sa vršnjacima.