Prečice

Internacionalni Trebević projekat, Sarajevo 2015
May 22, 2015

Internacionalni Trebević projekat, Sarajevo 2015

Sa zadovoljstvom objavljujemo da će međunarodna grupa nastavnika i studenata arhitekture i urbanog dizajna boraviti u Sarajevu od 24 Maja do 06 Juna 2015 godine radi restauracije koncepta planine Trebević.


Domaćini radionice su Internacionalni Burč Univerzitet i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa programom IMLA Nürtingen i Weihenstephan Univerziteta u Njemačkoj, na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu s  Udruženjem  pejzažnih arhitekata  Bosne i Hercegovine upriličili su ovaj projekat od velikog značaja za našu zemlju.

Cilj ove radionice je da analizira i razumije  krajolik Trebevića iz više perspektiva te razvije  održivi i integrirani  koncep  mjera za obostranu korist ljudi i prirode. Ova aktivnost je direktan nastavak LE Notre Pejzaž Forum, koji je u maju 2014.  organizovan  na  istoj lokaciji.

U okviru programa radionice je FORUM (28 maj - 31. maj 2015.) u organizaciji i suradnji s postojećim lokalnim inicijativama: u "Arhitektura dana" u organizaciji  "Lift-prostornog inicijative". Osim toga, još jedan partner manifestacije je "Sarajevo Green infrastrukturu" Ljetna škola, u organizaciji Univerziteta Nuertingen-Geislingen, Njemačka zajedno s Burč Univerzitetom   u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu i Nacionalno  asocijacijom  bh.  pejzažnih arhitekata, što je nastavak djelatnost LE Notre Pejzaž foruma kojije  održan  u maju 2014. godine.

 

Na ponovnom Forum u Sarajevu će se po prvi ptu okupiti akademske , domaće i strane zajednice kao i one sa političke scene kako bi  donijeli najbolje rješenje To će biti prilika za sve aktere da se sretnu, razmijene mišljenja o gradu i izraze svoje strateške vizije za projekt.