Prečice

Kulturne i vjerske staze Sarajeva - arhitektonska tura Sarajevom
Apr 14, 2015

Kulturne i vjerske staze Sarajeva - arhitektonska tura Sarajevom

Prošle subote, studenti Odsjeka za arhitekturu Burč Univerziteta imali su priliku da učestvuju u programu pod nazivom Kulturna staza u Sarajevu.


 U toku nekoliko sati turneje  kroz grad Sarajevo, naši učenici su se upoznali sa kulturnom  baštinom grada  Sarajeva, s aspekta arhitekture. Ovom prilikom učenici su posjetili Vijećnice, Gazi Husrev-begovu džamiju, Staru pravoslavnu crkvu i muzej, Brusa Bazaar, Katoličku katedralu, Svrzinu kuću i glavne pošte. Program je  organizovan  u saradnji s našim  Univerzitetom i  mladim arhitektom Borisom Trapare koji je vodio studente  tokom ove turneje.

Posjetom vjerskih nasljeđa u Sarajevu, studenti su imali priliku vidjeti sličnosti i različitosti bogomolja ali i uporediti karakteristične arhitektonske stilove za iste. Osim toga studentima je pružena mogućnost edukacije o  svjetovnoj arhitekturi  iz osmanskog perioda.te su u sklopu teme posjetili još:  obiteljsku kuću Hans, noćenja  i bazare a svoju jednodnevnu turneju arhetektonskih ljepota upotpunili su posjetom veličanstvene Vijećnice u Sarajevu.