Prečice

Međunarodno takmičenje arhitektonski koncept projekta Field Škole
Sep 30, 2015

Međunarodno takmičenje arhitektonski koncept projekta Field Škole

Profesionalni arhitekti i studenti arhitekture mogu se prijaviti na konkurs online preko interneta


KYM (Kimse Yok Mu) Solidarnost i Aid Association (http://kym.org.tr/?lang=en) je međunarodna neprofitna humanitarna pomoć i razvojna  organizacija sa sjedištem u Turskoj sa 31 filijalom  širom svijeta  koja također pruža humanitarnu pomoć u preko 113 zemalja, kao  i 180,000+ volontera koji pomažu svojim djelovanjem.  

KYM-om  je predviđeno da se na terenu , pomognu škole,  njih oko 1000 u  Africi  pod nazivom projekta TEAVUN (Charity) (http://www.kymfieldschools.com/sss.php) u narednih pet godina.

"Međunarodni  arhitektonski KONCEPT PROJEKTA KONKURS: FIELD ŠKOLE" se organizuje u okviru projekta TEAVUN.

Profesionalni arhitekti i studenti arhitekture mogu se prijaviti na konkurs online putem interneta. Specifikaciji  podnesaka se može pristupiti sa web stranice: http://competition.kym.org.tr/.

Hvala vam unaprijed za svoj doprinos i vašu pomoć.