Prečice

Održana završna konferencija dvogodišnjeg Twinning projekta
Sep 04, 2015

Održana završna konferencija dvogodišnjeg Twinning projekta

U Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH održana je završna konferencija projekta koji finansira EU "Jačanje institucionalnih kapaciteta za obezbjeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini". Predstavnik BURCH univerziteta bio je koordinator ureda za kvalitet Ensar Mekić.


Bosna i Hercegovina i Austrija od septembra 2013. godine sarađuju u sklopu Twinning projekta koji finansira EU "Jačanje institucionalnih kapaciteta za obezbjeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini". Ugovorni partner iz Austrije je Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI). Agencija za obezbjedjivanje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austria) je, zajedno sa različitim stručnjacima, pružila relevantna stručna znanja vezana za sadržaj.

U Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH održana je završna konferencija projekta, dok je dan prije  na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu održan okrugli stol sa zainteresovanim stranama.

Cilj ovog dvogodišnjeg Twinning projekta bilo je provođenje obezbjeđivanja kvaliteta u sistemu visokog obrazovanja BiH u skladu sa principima Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) standarda i smjernica za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Uloga i odgovornosti u pogledu provođenja obezbjeđivanja kvaliteta Agencije i relevantnih zainteresovanih strana su ojačane i naglašena je potreba za održivom saradnjom. Twinning projekat je kroz različite aktivnosti u krajnjoj liniji doprinio onome što je postignuto putem prenosa iskustava i znanja koja dolaze iz jedne agencije za spoljašnje obezbjeđivanje kvaliteta iz Evropske unije.