Prečice

Održana konferencija "Različite obrazovne potrebe"
Feb 24, 2015

Održana konferencija "Različite obrazovne potrebe"

U organizaciji British Council-a u Bosni i Hercegovini i Centra za cjeloživotno učenje iz Sarajeva, danas je uspješno održana konferencija pod nazivom ''Različite obrazovne potrebe'' .


Domaćin događaja bio je Internacionalni Burch univerzitet, koji trenutno ulaže vellike napore u poboljšanju svojih nastavnih procesa u smislu inkluzije studenata koji na različit način usvajaju znanje.

Konferenciju su otvorili direktorica British Council-a u BiH Larisa Halilović, direktor Centra za cjeloživotno učenje Edin Smajić i prorektor za međunarodnu saradnju Burch univerziteta Azamat Akbarov.

Više od 70 učesnika je imalo priliku slušati istaknute govornke; David Crabtree, Sally Farley i Noreen Caplen-Spence, koji su prezentovali iskustva iz dosadašnje prakse u Velikoj Britaniji u radu sa učenicima kojima su potrebni drugačiji uslovi za uspješno učenje.

U svakom razredu, može biti dijete sa disleksijom, dispraksijom ili sa hiperaktivnošću. U pitanju je neurorazličitost koju predavač treba prepoznati i prilagoditi svoj nastavni proces. Djeca koja su nadarena za jedan ili više predmeta, koja imaju potencijala za razvoj koji je značajno ispred od očekivanog za njihovu dob, također imaju drugačije obrazovne potrebe, tumačili su govornici.

Konferencija se dotakla i ostalih svakodnevnih izazova sa kojima se susreću predavači, kao i o metodama rada koje se mogu koristiti u učionici. Pozivu na događaj su se odazvali predstavnici osnovnih i srednjih škola, univerziteta, te nevladinih organizacija, što govori da jedan dio aktera obazovnog procesa u Bosni i Hercegovini jeste svjestan izazova i potreba sa kojima se nastavnici svakodnevno susreću u obrazovnim procesima, pogotovo u procesu inkluzije.

U sklopu konferencije održane su i dvije interaktivne radionice sa profesorom Crabtree-jem i sa udruženjem EDUS iz Sarajeva gdje su učesnici Konferencije u funkciji učenika mogli identifikovati međusobne različitosti u načinu usvajanja prezentovanog, kao i način na koji mogu omogućiti inkluziju svih pojedinaca.

Jedan od ishoda Konferencije jeste internet (online) kurs za predavače koji govori o načinu prilagođavanja sopstvene nastave svim učenicima ili studentima u razredu, odnosno o radu sa učenicima sa drugačijim obrazovnim potrebama. Kurs će biti dostupan široj publici.
U planu su druge aktivnosti na istu temu u saradnji British Council-a i Centra za cjeloživotno učenje Intenracionalnog Burč unverziteta.