Prečice

"Politički govor" Predavanje na Dicle Univerzitetu Dean Akbarov
Mar 17, 2015

"Politički govor" Predavanje na Dicle Univerzitetu Dean Akbarov

Dekan Fakulteta za obrazovanje, prof. Dr Azamat Akbarov posjetio je Dicle Univerzitetu u Diyarbakiru, koji je realizovan kroz filozofiju ovog univerziteta.


U okviru svog boravka u Dicle University, dr Akbarov održao je predavanje za studente i nastavno osoblje 350 od 7 različitih odjela fakulteta književnosti, držeći  akademske  seminare i radionice  na temu "Politički govor“.

 

Tokom ovih predavanja, dr Akbarov istakao je nekoliko najvažnijih pitanja u oblasti lingvistike, kao što je Pokušaj promjene jezika ili nekih jezičkih oblasti na određenom području te kako će oni djelovati na okolinu.

Dr Akbarov sastao se  sa prorektorom dr Aslan Bilicem  i prof dr Sabri Eyigun  kao i dekanom  Fakulteta za književnost  Dr Kemalom Timurom, s kojima  je razgovarao o značaju obrazovanja i budućim  odnosima  dvaju univerziteta.