Prečice

Posjeta delegacije Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo
Feb 13, 2015

Posjeta delegacije Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo

Dobra saradnja između Ministarstva i Univerziteta bit će nastavljena.


Predstavnike Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, Sifeta Kukuruza, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i nauku i Abida Fejzića, pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje primili su rektor univerziteta, prof dr. Mehmet Uzunoğlu, savjetnik rektora, mr. sci. Esad Oruč i generalni sekretar, Admir Salihagić.

Posjeta delegacije Ministarstva realizovana je u svrhu poboljšanja saradnje između predstavnika vlasti Sarajevskog kantona u oblasti obrazovanja i Burch univerziteta. Ovom prilkom, rektor Uzunoğlu ukratko je predstavio smjernice i strategiju za daljnji razvoj Burch univerziteta, master plan kampusa, kao i izazove sa kojima se Univerzitet susreće u svom radu.

Predstavnici Ministarstva, Kukuruz i Fejzić, istakli su dobru dosadašnju saradnju, te izrazili svoju odlučnost da nastave sa radom i ulaganjem napora u rješavanju problema i otklanjanjanju prepreka koje su rezultat provedbe pravila i propisa u području obrazovanja.

Na kraju posjete, rektor Uzunoğlu zahvalio se predstavnicima i administraciji Ministarstva za njihovu beskrajnu podršku u aktivnostima univerziteta na unapređenju obrazovanja i standarda života mladih.

Posjetite sljedeći LINK za informaciju objavljenu u dnevnim novinama Oslobođenje, u nedjelju, 22.februara 2015. godine od strane MONKS-a.