Prečice

Prijemni ispit za stipendiju.


Nedjelja, 25. mart 2018.

Prezentacija Akademije IT centra
Mar 11, 2015

Prezentacija Akademije IT centra

Univerzitetski IT centar osnovao je Akademiju IT centra, koja je predstavljena potencijalnim kandidatima na univerzitetu 9 marta 2015. godine.


Cilj Akademije IT centra (IT Center Academy, ITCA) je da uvede studente u svijet IT i biznisa, te da ih pripremi za poslovni svijet. Između ostalog, ovsje će student imati priliku da uče o hardveru, softveru, upravljanju, marketingu, te da razvijaju tzv „soft-skills“, a kao aktivni/pasivni članovi imat će i pristup studentskom help-desku, blogu, tutorijalima, predavanjima i imati priliku da rade na projektima koji će biti odlična referenca u njihovom CV-u.

Akcenat projekta je na davanju odgovarajuće prakse svim članovima i pružanju iskustva rada u kompaniji/timu. Vizija ITCA je da postane institucija sa izgrađenom pozitivnom reputacijom koja će se proširiti se izvan granica univerziteta.