Prečice

Prof.Dr. Meliha Handžić u posjeti Suleyman Shah univerzitetu u Istanbulu
Oct 21, 2015

Prof.Dr. Meliha Handžić u posjeti Suleyman Shah univerzitetu u Istanbulu

Posjeta Univerzitetu trajala je od 13. do 15. oktobara 2015. godine


Prof.Dr. Meliha Handžić  ispred BURCH univerziteta, osoblju i studentima Fakulteta za menadžment I administrativne nauke univerziteta u Istanbulu održala je seminar a nakon istog  sa rektorom i upravom Univerziteta razgovarala o budućoj saradnji  i projektima dvije zemlje.

 U znak zahvalnosti akademska zajednica na čelu s rektorom Suleyman Sah univerziteta,  Prof.Dr. Huseyin Ekiz  Prof.Dr.  Melihi uručila je priznanje za doprinos osnivanju ali i  radu SSU-a.

 Ovim priznanjem saradnja BURCH Univerziteta s SSU-om u Istanbulu tek je počela.