Prečice

Projekt "EU i vi" – Od 600 kandidata studenti Burča među 17 najboljih
Jun 22, 2015

Projekt "EU i vi" – Od 600 kandidata studenti Burča među 17 najboljih

Projekt „EU i vi“ koje provodi Udruženje Vesta a financira Europska unija kao i Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.


Zahvaljujući projektu "EU i ti" i Uredu  specijalnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, 17 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 15. juna odlaze u Brisel, gdje će ostati oko četiri dana.

 

U ime Burč Univerziteta  i Odjela za međunarodne odnose i evropske studije Kemal Nedžibović i Edin Bajramović odlaze kao naši predstavnici.

Studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu sa Medicinskog fakulteta u Foči, Univerzitetski centar u Bijeljini, Ekonomski fakultet u Brčkom i International Burč Univerzitet su dobitnici EU Debata takmičenja održanom u Sarajevu  03 i 04 Juna 2015. godine.

 

Studenti su imali priliku da predstave svoja razmišljanja i zaključke rasprave, fokusirane  na proces evropskih integracija i tema koje se odnose na dnevni red reformi i dogovora za rast i zapošljavanje, službenici Uprave za politiku susjedstva su pregovori o proširenju Europske komisije, DG BLIZU u Briselu.

 

U cilju podsticanja studenata  da nastave da se poboljšaju  kroz  debate, studentima je omogućena posjeta  Europskom parlamentu i Europskoj komisiji. Posljednjeg dana boravka u Briselu, učenici su se upoznali sa predstavnicima AEGEE, jedan od najvećih evropskih interdisciplinarne neprofitne organizacije, čiji je zadatak da u Europi osnaži studente i mlade ljude da imaju  aktivnu ulogu u društvu.