Prečice

Prva Konferencija medicinskih i bioloških inženjeringa u Bosni i Hercegovini, CMBEBiH 2015
Mar 13, 2015

Prva Konferencija medicinskih i bioloških inženjeringa u Bosni i Hercegovini, CMBEBiH 2015

Danas je otvorena Prva Konferencija medicinskih i biološkog fakulteta (CMBEBIH 2015. godine) u Bosni i Hercegovini u organizaciji Medicinskiog fakulteta i biološkog društva u suradnji sa mnogim akademskim i profesionalnim partnerima na Međunarodnom Burč Univerzitetu.


Prva konferencija u oblasti medicinskih i bioloških inženjeringa  u povijesti Bosne i Hercegovine održava se sa općom  porukom  CMBEBiH "Proširite svoje horizonte kroz biomedicinski  inženjering".

 Na svečanom otvorenju su se obratili:

- Almir Badnjević , CMBEBIH 2015. Chair

- Dr Aljo Mujčić,  predsjednik Znanstvenog odbora CMBEBIH 2015

- Dr Mehmet Uzunoğlu,  rektor Internacionalnog Burč  Universiteta

- Dr.  Almira Hadžović-Džuvo ,  dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

- Dr.  Mirsada Hukić   predstavnik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

- Dr.  Senaid Memić, načelnik Općine Ilidža

- Prof. Dr. Sc. Ratko Magjarević ,  predsjednik Međunarodne federacije medicinskih i bioloških inženjera (IFMBE).

 

Moderator Konferencije ,Almir Badnjević,  u svom obraćanju pozdravio je prisutne: rektora, dekane, profesore, studente    i  ostale goste  te  iskoristio priliku da se  zahvali svim sponzorima i studentima koji su učestvovali u organizaciji projekta. Badnjević  je naglasio važnost CMBEBiH 2015. kao priliku za razmjenu ideja, umrežavanje i prezentacija zbivanja u svim oblastima biomedicinskog inženjeringa.

 

Rektor Burč  Univerziteta, Mehmet Uzunoğlu,  izrazio je čast i zadovoljstvo da je Burč  Univerzitet domaćin  ove značajne Međunarodne konferencije. Mehmet  je  uputio iskrene čestitke Organizacionom odbora konferencije te istakao značaj učešća svjetskih stručnjaka i predavača iz Europe i regiona .

Dr Ratko Magjarevićin u svom kratkom obraćanju najavio je prihvatanje Bosne i Hercegovine, Medicinskog  fakulteta  i biološkog društva od strane  Međunarodne federacije medicinskih i bioloških inženjera. Nakon ove najave, on je predstavio prve plenarne sjednice na temu "Izazovi Biomedicinski inženjering - istraživanje, industrijalizacija, održivost".

CMBEBiH 2015. će se nastaviti do 15. Marta u Međunarodnom Burč  Univerziteta i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U sklopu konferencije trinaest  uvodničari  će održati 68 usmenih  prezentacija, 22  poster prezentacije  kao i prezentaciju  9  studentskih  workshopova

Cilj  konferencije je da se fokusira na poljima medicinske i biološke inženjering: biomedicinske obrada signala, slika i obradu slika, zdravstvene informatike, e-zdravstva i telemedicine, senzori i bioinstrumentation, biomaterijala, biomehaniku, robotike i minimalno invazivne operacije, kardiovaskularni , respiratornog i endokrinog sistema inženjering, molekularne, ćelijski i tkiva inženjering, klinička inženjering i zdravstvene tehnologije procjene, biomedicinsko inženjerstvo obrazovanje. Konferencija će poslužiti kao forum za istraživače iz akademske zajednice, medicinskih i bioloških institucija i industrije.