Prečice

Prvi Međunarodni forum o kineskom jeziku i književnosti
May 28, 2015

Prvi Međunarodni forum o kineskom jeziku i književnosti

26. Maja 2015. godine, na Fakultetu za obrazovanje u saradnji sa Udruženjem za primijenjenu lingvistiku u Bosni i Hercegovini i podršku konzulata Republike Kine u organizaciji 1. međunarodnog foruma o kineskom jeziku i književnosti.


Forum je otvoren pozdravnim govorom kineskog konzula, gospodina  Juncong Lin. Studenti i profesori  koji pohađaju Forum imali su priliku saznati više o kineskom jeziku,  kao i umjetnost, pisanju, karakteru i  i kaligrafiji od profesora YouxiYue i Xianjun Wei. Osim toga, studenti iz  Univerziteta Istočno   Sarajevo  pripremili su  predstavu koja je obuhvatila uzorak kineske borilačke vještine Tai Chi, i pisanje kineskih  znakova  koji se sastoji najmanje od 57 dijelova.