Prečice

Radionica o korupciji u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
May 30, 2015

Radionica o korupciji u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Nešto se mora poduzeti


Burč Novinarski  klub, prošle sedmice,  organizovao je još jednu radionicu u prostorijama Univerziteta. Govornik je Renata Radić - Dragić, urednik  Centra za istraživačko novinarstvo.

Gospođa Radić je govorila o korupciji u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, problemu s kojim se suočavaju svi univerziteti unutar zemlje.

Korupcija u visokom obrazovanju, prema riječima, gospođe Radić, jedan  je  od glavnih izazova koji moraju biti a priori   u narednom periodu.

Studenti Burč-a također smatraju ovu temu kao vrlo važnu za obradu ali i ističu da je to problem koji treba da se rješava na državnom i institucijalnom nivou.