Prečice

Saradnja sa Sveučilištem u Zagrebu
Mar 16, 2015

Saradnja sa Sveučilištem u Zagrebu

11. marta 2015. godine, održano je svečano potpisivanja sporazuma o saradnji između Međunarodnog Burč Univerziteta, Fakultet inženjerstva i informacijskih tehnologija i Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Ugovor o saradnji ispred Burč univerziteta potpisao je prof dr Jusuf Turan, istom ugovoru pristupili su i dekan Fakulteta za inžinjering i informacijske tehnologije   kao i prof dr Mislav Grgić, dekan Elektrotehničkog fakulteta.

Sporazum  o saradnji, pored pomaganja u obrazovnim aktivnostima,  imat će za cilj  vršiti međusobnu razmjenu  znanja, iskustava, istraživanja ali i studenata.