Prečice

Studenti sami odlučuju
May 27, 2015

Studenti sami odlučuju

Novi koncept studija današnjeg vremena donosi pozitivne promjene u funkcioniranju sistema institucija visokog obrazovanja.


Primjena Bolonjskog procesa i standardizacija nastave prema  potrebama učenika i vremena u kojem živimo, kao i sa potrebama tržišta je idealno rješenje za poboljšanje rada  univerziteta u regionu. Kako upravljatii istim    je tema koja zahtijeva duboko razmišljanje.

U svakom slučaju, implementacija navedenih nije nemoguća  potvrđeno je  nedavno na skupu na   Katedri za genetiku i bioinžinjering Burč Univerziteta , pod vodstvom mladog entuzijaste  doktora nauka profesora Damira Marjanović. Danas, 27. maja u kampusu Univerziteta Burč  održan je sastanak sa studentima sva tri ciklusa i akademskim osobljem, kao dio opsežnog rada na promjeni nastavnog plana i programa u skladu sa nastavnim standardima, željama učenika i potrebama tržišta. Ovaj sastanak je bio i Parto akreditacije studijskih programa i zahtjev novog sistema studiranja koji se nudi na Burč Univerziteta.

 

Studenti su imali priliku za procjenu predloženog nastavnog plana i programa, da svako treba donijeti korist u narednim godinama, a da daju svoje sugestije i prijedloge za poboljšanje uvjeta rada. Oni su na taj način postali aktivni učesnici u procesu donošenja odluka, a profesor Marjanović je rekao da je siguran da će oni doprinijeti svojim fantastičnim  idejama  i da će uskoro sami  kreirati svoju sudbinu. Nadajmo se da će svi univerziteti slijediti ovaj pozitivan pristup prema ideji i poštovanju studenta.