Prečice

XV Dani kriminologije – "Kriminologije u funkciji sistema upravljanja kvalitetom sigurnosti"
Jun 12, 2015

XV Dani kriminologije – "Kriminologije u funkciji sistema upravljanja kvalitetom sigurnosti"

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Institut za kriminologiju i sigurnosne studije - CriminalEast u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i Social Science Research Center Internacionalnog Burč Univerziteta , u okviru tradicionalne manifestacije "Dani kriminalističkih nauka", organiziraju međunarodnu konferenciju pod nazivom "Kriminologije u funkciji sistema upravljanja kvalitetom sigurnosti".


Konferencija se sastoji od tri tematski povezane i organizirane  zatvorene  sjednice i plenarne  sjednice koje će biti u znaku zatvaranja konferencije. Sjednica Konferencije plenarne sjednice će se održati u toku  2015. Godine. I to:

 

1. Sjednice konferencije (Okruglog stola), pod nazivom "Ljudski resursi u sektoru sigurnosti" će se održati 8. Maja  2015 u Sarajevu u zgradi Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

 

2. Sjednica Konferencije (Okrugli stol) pod nazivom "Applied kriminologiju i institucionalne kriminalistike na Balkanu", održat će se 12. juna 2015. godine u Sarajevu u prostorijama Internacionalnog Burč Univerziteta.

 

3. Sjednice konferencije (Okrugli stol) pod nazivom "Zločin i savremeni trendovi o upravljanju sigurnosti" a plenarna sjednica će biti održana  2. Oktobra 2015. godine u Sarajevu na Fakultetu za kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

 

Organizatori u okviru ovog naučnog skupa pokušavaju da okupe lokalne i međunarodne naučnike i stručnjaka iz oblasti kriminologije i sigurnosnih studija, u nadi da  njihovo učešće doprinosi predstavljanju novih znanja i razmjene iskustava.

Dani kriminalističkih nauka, u okviru kojeg je naučni simpozijum organizirao  i konferenciju, dio je duge i bogate tradicije Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i njihov  uspješan  odnosu s Burč Univerzitetom. Ovo  predstavlja jasan pokazatelj da je manifestacija. izrasla u ugledni akademski projekt.