Prečice

Akademik, Kemal Hanjalić, održao predavanja na Burch univerzitetu:”Bitno je njegovati vještinu publiciranja”
Dec 19, 2016

Akademik, Kemal Hanjalić, održao predavanja na Burch univerzitetu:”Bitno je njegovati vještinu publiciranja”

Najcitiraniji bosanskohercegovački znanstvenik, član Akademije nauka i umjetnosti BiH, te predavač na više svjetskih vodećih univerziteta.


Danas je na Internacionalnom Burč univerzitetu uvaženi akademik, prof. dr. Kemal Hanjalić, univerzitetski profesor i doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida, održao predavanje o vrijednostima i evaluaciji istraživačkog rada.

Akademik Kemal Hanjalić je bio dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu, gradonačelnik Sarajeva, ministar nauke i tehnologije u vladi RBiH, najcitiraniji bosanskohercegovački znanstvenik, član akademije nauka i umjetnosti BiH, te predavač na više svjetskih vodećih univerziteta i član ANU BiH.

“Mogu reći da Burch univerzitet ima tendencije da ne bude samo nastavni već i naučni univerzitet gdje se već odvijaju ozbiljna naučna istraživanja. Tim više je istup na međunarodnoj sceni neophodan, a ujedno je korisno i potrebno u BiH promovisati naučna istraživanja. Zato trebamo njegovati vještinu publiciranja, jer naučnici nisu vješti u pisanju, a pisanje naučnog rada je posebna vještina koja podrazumijeva stalno naglašavanje i promovisanje novoga “, istakao je akademik Hanjalić.