Prečice

Ambasador Jonathan Moore i rector Marjanović, za bolje obrazovanje u BiH
Dec 02, 2016

Ambasador Jonathan Moore i rector Marjanović, za bolje obrazovanje u BiH

BURCH je posjetio OSCE Ambasador, Jonathan Moore, gdje je imao i susret sa rektorom prof. dr. Damirom Marajanovićem. Tokom sastanka su razmjenjena mišljenja o stanju visokog obrazovanja i obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.


Rektor Marjanović je izložio buduće planove i pravce razvoja Internacionalnog BURCH univerziteta, te naglasio da Internacionalni BURCH univerzitet, uključujući ostale visoko školske ustanove u Sarajevu zajedničkim radom i trudom mogu promovirati Sarajevo kao regionalni studentski centar. Ambasador Moore je pozdravio ovu ideju i izrazio spremnost da podrži takve i sve slične ideje koje dolaze sa Internacionalnog BURCH univerziteta, a koje će u budućnosti donijeti napredak u sferi visokog obrazovanja, kako u BiH tako i regionu.