Prečice

BURCH Arhitektura: Master Programi
Jul 26, 2016

BURCH Arhitektura: Master Programi

Za dodatna pitanja ili nejasnoće kontaktirajte: [email protected] / 033 944 452


BURCH Univerzitet u sklopu Fakulteta za Inžinjering i Informacijske studije  nudi Master programe svim inovativnim i kreativnim pojedincima koji žele usavršiti svoje znanje i vještine iz oblasti arhitekture.

Studijski program koncipiran je u dvije akademske godine sačinjene od studijskog programa, dizajna, specijalizacije, teoretskog i praktičnog znanja koje prenose visoki stručnjaci iz ove oblasti.

Osim Master programa http://www.ibu.edu.ba/en/academics/masters-programs/architecture.html BURCH univerzitet nudi mogućnosti razmjene studenata u sklopu ERASMUS programa, Međunarodne radionice, Konferencije kao I Ljetnu školu.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

Za dodatna pitanja ili nejasnoće kontaktirajte: [email protected] / 033 944 452