Prečice

BURCH stipendije za najuspješnije sportiste
Apr 20, 2016

BURCH stipendije za najuspješnije sportiste

Na osnovu člana 119. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (Službene novine KS, broj: 42/13), člana 21. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, Pravilnika o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine, te Odluke Senata o raspisivanju konkursa za dodjelu sportskih stipendija u studijskoj 2016/2017. godini za studij na Internacionalnom Burč univerzitetu - International Burch University broj: 01-277-2/16 od 31.03.2016. godine, Internacionalni Burč univerzitet- International Burch University raspisuje


Na osnovu člana 119. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (Službene novine KS, broj: 42/13), člana 21. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, Pravilnika o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine, te Odluke Senata o raspisivanju konkursa za dodjelu sportskih stipendija u studijskoj 2016/2017. godini za studij na Internacionalnom Burč univerzitetu - International Burch University broj: 01-277-2/16 od 31.03.2016. godine, Internacionalni Burč univerzitet- International Burch University raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu sportskih stipendija u studijskoj 2016/2017. godini za studij na Internacionalnom Burč univerzitetu - International Burch University

Konkurs se raspisuje za sljedeće sportove:

 • fudbal,
 • košarka,
 • odbojka,
 • tenis,
 • stoni tenis,
 • te drugi pojedinačni sportovi (karate, džudo, taekwondo, i sl.).

Pravo sudjelovanja na konkursu imaju kandidati (učenici-sportisti) koji učestvuju u pojedinačnim sportovima kao i kandidati ekipnih sportova, i to da su:

 • državljani Bosne i Hercegovine,
 • redovni učenici koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj godini u kojoj se konkurs raspisuje,
 • učenici koji su završili četvrti razred srednje škole u ranijim školskim godinama,
 • učenici koji imaju uspjehe u toku srednjoškolskog obrazovanja (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.).
 • učenici koji su aktivni članovi kluba iz oblasti sporta za koji se raspisuje konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

A) Dokumentacija koju je obavezno priložiti uz prijavu na konkurs

 • zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju (slobodna forma),
 • CV,
 • potvrdu o školovanju sa ukupnom prosječnom ocjenom iz prethodnih školskih godina;
 • rodni list,
 • uvjerenje o državljasntvu,
 • dokaz o učešeću i uspjehu na takmičenjima, (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.),
 • Potvrda da su članovi registrovanog sportskog kluba.

B) Dokumentacija koja nije obavezna, a koja donosi dodatne bodove:

 • dokaze koji potvrđuju učešće na sportskim takmičenjima, (potvrde, certifikati i sl.).
 • dokaz o eventualno osvojenom sportskom takmičenju,
 • preporuke od predmetnih nastavnika, direktora škole, sportskih trenera i sl.

 

Stipendija se sastoji od potpunog ili djelimičnog popusta od ukupnog iznosa cijene studija  za akademsku godinu na Internacionalnom Burč univerzitetu – International Burch University, a u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine (Pravilnik je dostupan na službenoj stranici Univerziteta www.ibu.edu.ba)

Konkursnu proceduru i izbor kandidata provodi Komisija imenovana od strane Univerziteta.

Komisija je dužna razmotriti prijave na Konkurs u roku od 8 dana od dana zatvaranja Konkursa i sačiniti listu kandidata koji su ušli u uži krug za dodjelu stipendija, te sa istim obaviti intervju u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste.

Konačnu odluku o listi kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju donijet će Senat univerziteta, na prijedlog Komisje.

Kandidati trebaju podnijeti prijavu na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom i istu dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Internacionalnog Burč univerziteta – International Burch University, lično na protokol Univerziteta ili putem poštna adresu: Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, ul. Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom «  Konkurs za dodjelu sportskih stipendija u studijskoj 2016/2017. godini za studij na Internacionalnom Burč univerzitetu - International Burch University ».

Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih dokumenata.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.