Prečice

“Crash Course” o islamskom bankarstvu
May 19, 2016

“Crash Course” o islamskom bankarstvu

BURCH biznis klub i Centar za islamsku ekonomiju, bankarstvo i financije organizovao je 18. maja "Crash Course o islamskom bankarstvu" u kampusu BURCH univerziteta.


Predavanje je predvodio profesor Ekonomskog fakulteta univerziteta u Sarajevu, Velid Efendić  koji je privukao veliko interesovanje studenata.

Glavni cilj predavanja bio je da se studenti upoznaju sa osnovama teme, trendovima, mogućnostima i implementacijom principa islamskog bankarstva. Profesor Efendić ohrabrio je studente kako u akademskom tako i praktičnom smislu iz ove oblasti. U tom smislu, profesor Efendić je istakao da je glavna prepreka za razvoj islamskog bankarstva u svijetu  nedostatak vještina i znanja.

Profesoru Efendiću su se u ulozi predavača pridružili: Benjamin Dedić i Anes Prentić koji su također studentima približili islamsko bankarstvo od nastanka do danas, njegovu ulogu i razvoj u Bosni i Hercegovini.

Predavači su opravdali očekivanja prisutnih koji su uzeli aktivno učešće u samom predavanju.