Prečice

Prijemni ispit za stipendiju.


Nedjelja, 25. mart 2018.

Javno predavanje dr. Brune Bojića, na BURCH univerzitetu
Dec 20, 2016

Javno predavanje dr. Brune Bojića, na BURCH univerzitetu

Prisutni su razgovarali o mogućoj saradnji između Vanjskotrgovinske komore i BURCH univerziteta.


Dana 20. decembra 2016. doc. dr. sc. Bruno Bojić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u organizaciji Studentskog poslovnog kluba, je posjetio Burch univerzitet. Prije nego što je održao predavanje za studente, predsjednik je primljen u Rektoratu Univerziteta, od strane prorektorice za naučna istraživanja i međunarodnu saradnju, prof. dr. Sanele Klarić. Prisutni su razgovarali o mogućoj saradnji između Vanjskotrgovinske komore i BURCH univerziteta, nakon što su međusobno predstavili rad institucija.

Predavanje je bilo podijeljeno na dva dijela. U prvom dijelu, dr. Bojić je studentima predstavio rad Vanjskotrgovinske komore, njenu historiju, osnovne ciljeve, kao i planove za promociju i saradnju. U drugom dijelu, dr. Bojić se fokusirao na barijere koje sprječavaju našu zemlju u većem izvozu, ali i u privlačenju stranih investicija. Međutim, istakao je da ovi problemi mogu biti riješeni, te je ponudio nekoliko opcija. Tarifne i netarifne barijere trebaju biti uklonjene, te poboljšanja u administraciji i pravosuđu trebaju biti uvedena. Naš gost je spomenuo da je politička nestabilnost glavni razlog zašto naša zemlja nije atraktivna za investitore. Ipak, investicije su prisutne i dva najveća investitora su Njemačka i Hrvatska.

Dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene studije, prof. dr. Ešref Kenan Rašidagić je predao zahvalnicu predsjedniku Vanjskotrgovinske komore, te je izrazio nadu da će se razmatrane opcije za saradnju i realizirati.